Menu

Ansvar og holdninger

Fodboldudvalget har følgende ansvar:

 • At skabe mulighed for at medlemmerne kan forene leg, kammeratskab og positivt samvær med godt fodboldspil.
 • At skabe et positivt klubmiljø for spillere, forældre, trænere og hjælpere i alle aldre.
 • At skabe optimale og tidssvarende træningsbetingelser for alle medlemmer + trænere.
 • At sørge for at alle hold har kvalificerede trænere, der kan videreudvikle medlemmernes fodboldegenskaber, samtidigt med at fællesskabet og holdånden bevares.
 • At tilbyde kursusaktiviteter og stævnetilbud til trænerne løbende gennem sæsonen.
 • At arrangere opstartsmøde med alle trænere og hjælpere, som kan udvikle gensidig inspiration og kommunikation.
 • At arrangere sæsonafslutningsmøde med alle trænere og hjælpere, hvor den afsluttede sæson analyseres i fællesskab, og hvor nye tiltag overvejes til den kommende sæson.
 • At udarbejde initiativer som kan skabe aktivitet i Hammelev og forbedre vores økonomi.

Hammelev SUF Fodbold har følgende holdninger til:

Træning

 • Det skal være sjovt at komme til træning hver gang.
 • Al træning foregår med bold.
 • At der skal trænes i små grupper for de mindste børneårgange.
 • At spillerne prøver mange pladser på banen hele vejen op igennem børnefodbold.

Turneringer/stævner

 • Alle hold fra U-6 og opefter skal være tilmeldt DBU’s centrale turnering.
 • At alle hold får mulighed for at deltage i stævner.
 • At alle børnehold spiller efter HAK-princippet, det vil sige at alle spillere skal spille mindst halvdelen af kampen.
 • Alle skal have succesoplevelser, dvs. at vi både skal tilgodese de gode spillere og mindre gode spillere.

Etiske regler

 • At trænere, spillere og forældre skal tænke på at de repræsenterer Hammelev SUF Fodbold både på banen og uden for banen.
 • Alle trænere, der har med børn under 15 år at gøre, skal årligt udfylde en børneattest.
 • Når børn transporteres i biler skal alle i bilen være fastspændt.
 • At alle love og regler tager udgangspunkt i DBU’s Handlinger og Holdninger.

Uddannelse af trænere

 • At alle trænere kommer på relevante kurser og indbyrdes udveksler erfaring