Menu

Kunstgræsbane i Hammelev

ANSVARLIGHED & FRIVILLIGHED HAR GIVET SUPER FACILITETER

Haderslev kommune godkendte i efteråret 2011 en ansøgning fra HSUF om oprettelse af en 8m kunstgræs fodboldbane, og arbejdet begyndte umiddelbart herefter ved området ud for den nye skolebygning.

Et super tiltag til glæde for alle, ikke mindst børn/unge i HSUF og i Hammelev skole.
HSUF støttede projektet med 600.000 kr., og blev dermed medejer af den nye 8m bane, der har målene 63 x 50 meter. Alle medlemmer i HSUF Fodbold + børn/unge på Hammelev skole + evt. lejere har nu optimale betingelser - ikke mindst i vinterperioden, hvor der nu spilles fodbold helårligt.
I efteråret 2011 påbegyndte arkæologerne fra Haderslev museum udgravningen (normal procedure), og derefter startede oprettelsen af den nye kunstgræsbane, som blev placeret umiddelbart ud for det nye skolebyggeri (den gamle træningsbane). I september 2011 kom eksperterne fra Polytan, og kunstgræsset blev lagt ultimo september 2011. Desværre var der diverse forsinkelser undervejs, bl.a. med tilladelserne til at anlægge lysmaster. Disse blev etableret medio januar 2012, og dermed kunne den længe ventede ibrugtagning gennemføres. Hammelev SUF Fodbold ventede med længsel gennem hele processen, men var bestemt ventetiden værd!

Banen blev officielt indviet den 27. april 2012, og har siden været flittigt brugt af alle HSUF hold, andre lokale klubber + Hammelev skole. STOR TAK til Haderslev Kommune og alle andre involverede for arbejdet med den nye bane!