Menu

Idégrundlag & målsætninger

Hammelev SUF Fodbold er en afdeling af hovedforeningen HSUF, Hammelev Sogns Ungdomsforening, som blev stiftet d. 31. maj 1919 i Vojens Kommune. HSUF Fodbold er medlem af DBU, DGI Sønderjylland og det Sønderjyske Talentsamarbejde.

Al træning og alle hjemmekampe foregår på banerne ved Hammelev Skole, Erik Eriksens Vej 7, 6500 Vojens.

HSUFs formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel”.

HSUF Fodbold tilslutter sig denne officielle målsætning fra HSUF, men vi tillader os at have yderligere mål og visioner:

Hammelev SUF fodbold ønsker at have en afdeling, hvor både spillere, trænere og forældre trives i et positivt klubmiljø

Hammelev SUF Fodbold har følgende konkrete mål:

 • At fodbold skal være for ALLE uanset alder og niveau.
 • At spillerne oplever et godt kammeratskab i fodboldklubben.
 • At HSUF Fodbold øger mulighederne for socialt samvær.
 • At skabe rammer for alle børn /unge og seniorer, så klubben bliver et godt værested.
 • At børn spiller fodbold gennem leg.
 • At det skal være sjovt og spændende at komme til træning hver gang.
 • At de samme trænere bevares år efter år, og der rekrutteres trænere fra både egne rækker og andre interesserede.
 • At HSUF Fodbold udvikler, uddanner og inspirerer deres trænere.
 • At træningen styrkes kvalitetsmæssigt gennem afholdelse af interne/eksterne trænerkurser.
 • At det er så attraktivt som muligt at spille fodbold i Hammelev.
 • At HSUF Fodbold får forældre med i foreningsarbejdet.
 • At medlemstallet skal fastholdes og evt. øges ved forskellige tiltag.