Menu

Faciliteter og baner

image

Vores lille landsbyklub har gennem årene vokset sig relativ stor, og pladsen er derfor (stadig) trang.

En væsentlig medlemsfremgang gennem de seneste 10 år har skabt et behov for både nye (og flere) baner, men også bedre faciliteter! Haderslev kommune har dog været bevidste om vore behov, og har sammen med HSUF løbende muliggjort bedre baner og faciliteter.

  • I oktober 2010 påbegyndes udvidelsen af Hammelev skole, som samtidig også skal skabe nye, tidssvarende lokaler + baner til vores fodboldklub.
  • I 2011 påbegynder man etableringeren af et ekstra græsareal, således at vore behov til fodbold på 3/5/8/11m baner kan opfyldes.
  • I slutningen af 2011 starter man udgravning til en 8m kunstgræsbane lige foran skolen.
  • I januar 2012 flytter Fodboldafdelingen så ind i de nye lokaler med boldrum + klublokale.
  • I april 2012 er der indvielse på kunstgræsbanen, som er en stor glæde for både HSUF og Hammelev skole. 
  • I efteråret 2013 færdiggøres det nye græsareal bag Hammelev hallen, og det tages straks i brug til Hammelev Cup.

Vi har nu en aktiv fodboldklub med mange medlemmer, som træner og spiller kamp på samme område. Det slider hårdt på banerne, men både trænere, spillere og frivillige er gode til at passe på vore baner.

HSUF Fodbold takker både Haderslev Kommune & hovedforeningen HSUF for støtten gennem årene!