Menu

Forventninger til forældre

De officielle forældrebud fra DBU + tilføjelser fra HSUF:

 • Bak op om trænerne - de gør et stykke frivilligt arbejde og vil kun børnene deres bedste. 
 • Mød gerne op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det. Husk på at selv om børnene bliver større har de stadig brug for jer.
 • Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille. Tilråb er tilladte under kampene, men de skal være positive og skal udformes så de gælder hele holdet.
 • Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere. Bidrag med god opførsel uden for banen - både overfor modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.
 • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
 • Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder. Dommeren ved børnekampe fra U-6 til U-14 er frivillig og gør sit bedste.
 • Skab god stemning ved kampene – byd f. eks. udeholdets forældre på kaffe. Kaffen er gratis i HSUF – for alle - lav en kande og byd tilskuere + udeholdet på kaffe.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. Børnene skal altid bære benskinner, og sørg for varmt tøj, når det er koldt eller regner.
 • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn. Medvirk til at der skabes et positivt forhold imellem spillere, trænere, ledere og forældre. Giv gerne en hånd med i klubbens aktiviteter, hvis det er nødvendigt.
 • Henvend dig ALTID til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få ryddet disse af vejen med det samme.
 • Sørg for rettidig indbetaling af kontingent.
 • Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold, ikke dig!

Ovennævnte er officielle råd fra DBU. HSUF Fodbold har tilføjet vore egne kommentarer under visse punkter.

Vi forventer at ALLE forældre respekterer disse holdninger.